{{#image}}
{{/image}}
{{text}} {{subtext}}

Nasze filmy

Obowiązki pedagoga w czasie prowadzenia nauczania zdalnego.

W trakcie nauki zdalnej wsparcie psychologiczne ze strony pedagoga szkolnego ma charakter szczególny i jest absolutnie niezbędne. W związku z tym, w celu właściwej identyfikacji jego zadań i funkcji istnieje potrzeba precyzyjnego określenia zakresu jego obowiązków.

1.Pedagog szkolny jest dostępny dla uczniów i rodziców zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem.

2.Harmonogram pracy pedagoga jest dostępny w widocznym miejscu na stronie internetowej szkoły oraz zostaje udostępniony uczniom i rodzicom drogą elektroniczną przez pedagoga.

3.Szczegółowe obowiązki pedagoga szkoły dotyczą:

a)ustalenia form i czasu kontaktu z uczniami i rodzicami oraz poinformowania o tym fakcie dyrektora szkoły, w tym ustalenie godzin konsultacji on-line dla uczniów i rodziców,

b)świadczenia zdalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie trwania sytuacji kryzysowej, w szczególności:

  • otoczenie opieką uczniów i rodziców, u których stwierdzono nasilenie występowania reakcji stresowych, lękowych w związku z epidemią COVID-19,
  • inicjowanie i prowadzenie działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
  • minimalizowanie negatywnych skutków zachowań uczniów pojawiających się w wyniku wdrażania nauczania zdalnego,
  • otoczenie opieką i udzielanie wsparcia uczniom, którzy mają trudności z adaptacją do nauczania zdalnego,
  • udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do nauczania zdalnego,
  • wspomaganie nauczycieli w diagnozowaniu możliwości psychofizycznych uczniów w kontekście nauczania zdalnego.
 

Godziny pracy pedagoga szkolnego

Poniedziałek 8.00-9.30

Wtorek 8.00-10.40 oraz 13.30 14.20

Środa 11.35-13.35

Czwartek 11.35-12.35

Piątek 11.35-13.30

biuletyn

Biuletyn dla RODZICÓW

Najświeższe informacje

View more

Garść najważniejszych informacji dla rodziców - biuletyn.

galeria

Archiwum ZDJĘĆ

Zdjęcia z wydarzeń

View more

Zobacz archiwalną galerię zdjęć z różnych szkolnych wydarzeń

przegląd wydarzeń

Przegląd WYDARZEŃ

Informacje i zdjęcia

View more

Przeczytaj informacje i obejrzyj fotografie z minionych wydarzeń.

Kontakt

Publiczna Szkoła Podstawowa

Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich

im. bł. Jana Pawła II

Michałowice 18

49-314 Pisarzowice