default_mobilelogo

slubow 0W naszej szkole tradycyjnie wraz z obchodami wspomnienia św. Stanisława Kostki - patrona dzieci i młodzieży odbywa się uroczystość pasowania na ucznia klasy I. 

Jednakże w tym roku było to wydarzenie wyjątkowe ze względu na fakt, że w klasie I jest tylko jeden uczeń. Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą. 

 

Na początku pan Łukasz Milewski odczytał krótką notkę biograficzną dotyczącą św. Stanisława Kostki. Oprawę muzyczną natomiast przygotowała pani Karolina Literowicz. Po mszy świętej dyrektor szkoły uroczyście pasowała Wiktora, który ślubował „(…) być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.(…)”. Mama, która towarzyszyła Wiktorowi wręczyła mu róg obfitości pełny smakołyków, a uczniowie klasy VI również powitali swojego najmłodszego kolegę wspaniałym upominkiem.

      Na zakończenie uroczystości ks. Józef Meler pobłogosławił wszystkich uczniów i życzył im sukcesów oraz wiele wytrwałości w zdobywaniu wiedzy.

Następnie wszyscy uczniowie udali się do szkoły. Dla naszego Pierwszoklasisty nie był to jednak koniec świętowania. W klasie czekał na niego i zaproszonych gości słodki poczęstunek. Był to dzień pełen emocji i radości.

Był to wyjątkowy dzień również dla naszych Katechetek – XXV rocznica powrotu nauczania Religii w szkołach. „Dwadzieścia pięć lat obecności religii w szkole to jest okazja, żeby dziękować Opatrzności Bożej, że my w tej szkole jesteśmy i jesteśmy tam potrzebni, bo to właściwe miejsce dla nauczania religii mówił bp Marek Mendyk, Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.”

 mt_gallery: Ślubowanie klasy pierwszej