Przewodniczący Leszek Pytel
Zastępca przewodniczącego Paweł Fieszak
Sekretarz Kamila Bruchal
Skarbnik Marta Mieczkowska