default_mobilelogo

Obowiązki pedagoga w czasie prowadzenia nauczania zdalnego.

W trakcie nauki zdalnej wsparcie psychologiczne ze strony pedagoga szkolnego ma charakter szczególny i jest absolutnie niezbędne. W związku z tym, w celu właściwej identyfikacji jego zadań i funkcji istnieje potrzeba precyzyjnego określenia zakresu jego obowiązków.

1.Pedagog szkolny jest dostępny dla uczniów i rodziców zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem.

2.Harmonogram pracy pedagoga jest dostępny w widocznym miejscu na stronie internetowej szkoły oraz zostaje udostępniony uczniom i rodzicom drogą elektroniczną przez pedagoga.

3.Szczegółowe obowiązki pedagoga szkoły dotyczą:

a)ustalenia form i czasu kontaktu z uczniami i rodzicami oraz poinformowania o tym fakcie dyrektora szkoły, w tym ustalenie godzin konsultacji on-line dla uczniów i rodziców,

b)świadczenia zdalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie trwania sytuacji kryzysowej, w szczególności:

 • otoczenie opieką uczniów i rodziców, u których stwierdzono nasilenie występowania reakcji stresowych, lękowych w związku z epidemią COVID-19,
 • inicjowanie i prowadzenie działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
 • minimalizowanie negatywnych skutków zachowań uczniów pojawiających się w wyniku wdrażania nauczania zdalnego,
 • otoczenie opieką i udzielanie wsparcia uczniom, którzy mają trudności z adaptacją do nauczania zdalnego,
 • udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do nauczania zdalnego,
 • wspomaganie nauczycieli w diagnozowaniu możliwości psychofizycznych uczniów w kontekście nauczania zdalnego.
 

Godziny pracy pedagoga szkolnego

Poniedziałek 8.00-9.30

Wtorek 8.00-10.40 oraz 13.30 14.20

Środa 11.35-13.35

Czwartek 11.35-12.35

Piątek 11.35-13.30

ZEBRANIA Z RODZICAMI  w środę  O GODZ.17.00

15.09.2021r.-  zebranie z Rodzicami

27.10.2021r.-  konsultacje dla Rodziców

24.11.2021r.-  konsultacje dla Rodziców

15.12.2021r.- zebranie z Rodzicami

23.02.2022r.-  konsultacje dla Rodziców

30.03.2022r.-  konsultacje dla Rodziców

18.05.2022r.- zebranie z Rodzicami

Przepiórka Alicja – dyrektor, religia, wychowanie do życia w rodzinie

Bar Jan - przyroda

Bąk Jagoda - wychowawca w oddziale przedszkolnym

Chmiel Katarzyna – wychowawca klasy II, plastyka, geografia

Dyrcz Agnieszka - nauczyciel współorganizujący kształcenie

Dzugan Małgorzata - wychowawca w oddziale przedszkolnym

Grzesiak Beata – wychowawca w oddziale przedszkolnym

Kamińska Karolina – chemia, nauczyciel współorganizujący kształcenie

Kruczkowska Alicja – fizyka, technika

Literowicz Karolina – wychowawca klasy VII, matematyka, pedagog szkolny

Martyniak Kornelia – doradztwo zawodowe

Nyga Izabela – wychowawca klasy VIII, język polski

Pawluk Anna -  wychowawca klasy IV, język angielski, opiekun świetlicy, robotyka

Piątkowska Iwona – edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o społeczeństwie

Puszczewicz Magdalena -  nauczyciel współorganizujący kształcenie, wychowanie fizyczne

Silarska Elżbieta -  wychowawca klasy III, biologia, opiekun świetlicy

Sowa Jan – historia i społeczeństwo, muzyka

Sowa Marta - nauczyciel gry na pianinie

Speina Marlena - język niemiecki

Stefaniszyn Marcin -  wychowawca klasy V, wychowanie fizyczne

Włodarczyk Janusz – informatyka

Zagdańska Jowita - wychowawca klasy I, opiekun świetlicy

Załugowicz-Mosoń Magdalena - logopeda, rewalidacja

Ks. Tomasz Luboiński – religia


DATY ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ ROKU SZKOLNEGO

 

·     Rozpoczęcie roku szkolnego – 01.09.2021r.

·     Zimowa przerwa świąteczna – 23.12.2021 – 31.12.2021

·     Ferie zimowe – 31.01.2022 – 13.02.2022

·     Wiosenna przerwa świąteczna – 14.04.2022 – 19.04.2022

·     Egzamin ósmoklasisty – Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

·     Zakończenie roku szkolnego – 24.06.2022r. 

 

WAŻNE UROCZYSTOŚCI SZKOLNE

 • 01.09.2021 r.- Msza Św. Rozpoczęcie roku szkolnego
 • 12-18 września 2021 r. XI Tydzień Wychowania pod hasłem: „W blasku ojcostwa”
 • 17.09.2021 r.- Msza Święta godz. 8.00– Uroczystość św. Stanisław Kostki, patrona młodzieży. Pasowanie na Pierwszaka – ślubowanie. Montaż słowno-muzyczny - Stefan Wyszyński
 • 03.10. 2021r.-Msza Święta - Uroczystość św. Michała - odpust parafialny.
 • 14.10.2021r. – Msza święta - Dzień Patrona Jana Pawła II, Święto Edukacji Narodowej
 • 20.10.2021r. – Msza święta - Dzień Przedszkolaka
 • 11.11.2021 r. - Msza św. godz.15.00, Ognisko Patriotyzmu godz.
 • 16.00 06.12.2021 r. - Uroczystość św. Mikołaja
 • 8-10.12 2021 r. - Rekolekcje Adwentowe, Msze św. o godz. 9.00
 • 8.12.2021 r. - Festiwal Pieśni i Piosenki Maryjnej
 • 22.12.2021 r. – Adwentowe spotkanie
 • 23-25.03.2022 r. - Rekolekcje wielkopostne
 • 18.05.2022 r. – III Bieg Jana Pawła II -Rocznica urodzin św. Jana Pawła II
 • 24.06.2022 r. – Zakończenie roku szkolnego