default_mobilelogo

Przepiórka Alicja – dyrektor, religia, wychowanie do życia w rodzinie

Ks. Tomasz Luboiński – religia

Bąk Jagoda wychowawca klasy I, przyroda, technika, plastyka,pedagog szkolny

Zagdańska Julita wychowawca klasy II

Silarska Elżbieta wychowawca klasy III, biologia, opiekun świetlicy

Puszczewicz Magdalena wychowawca klasy IV, nauczyciel współorganizujący kształcenie, wychowanie fizyczne

Pawluk Anna wychowawca klasy V, język angielski, historia

Urbańska Justyna – wychowawca klasy VI, matematyka

Nyga Izabela – wychowawca klasy VIII, język polski

Chmiel Katarzyna – geografia

Speina Marlena język niemiecki, nauczyciel współorganizujący kształcenie

Kruczkowska Alicja – fizyka

Stefaniszyn Marcin wychowanie fizyczne

Przepiórka Janusz – informatyka, robotyka

Piątkowska Iwona – edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o społeczeństwie

Sowa-Maras Marta muzyka, nauczyciel gry na pianinie

Sowa Grażyna – logopeda

Kamińska Karolina – chemia

Załugowicz-Mosoń Magdalena - rewalidacja

Dzugan Małgorzata wychowawca w oddziale przedszkolnym

Kozioł Diana wychowawca w oddziale przedszkolnym

Grzesiak Beata – nauczyciel przedszkola

Dyrcz Agnieszka – nauczyciel przedszkola

Matysiak Marzena – opiekun świetlicy szkolnej