default_mobilelogo

Przepiórka Alicja – dyrektor, Religia, wychowanie do życia w rodzinie

Bąk Jagoda – wychowawca w oddziale przedszkolnym

Buro Danuta – nauczyciel wspomagający, opiekun biblioteki, dowozy

Chmiel Katarzyna – wychowawca klasy II, plastyka

Grzesiak Beata – wychowawca w oddziale przedszkolnym

Kamińska Karolina – chemia, nauczyciel wspomagający

Kaszub Wojciech – język niemiecki 

Konstanciuk Elżbieta – Religia

Kruczkowska Alicja – fizyka, technika

Kulczycki Paweł– geografia

Literowicz Karolina – wychowawca klasy VIII, matematyka, pedagog szkolny

Martyniak Kornelia – doradztwo zawodowe

Marzec Marzena – nauczyciel w oddziale przedszkolnym

Nyga Izabela – wychowawca klasy V, język polski

Pawluk Anna – wychowawca klasy IV, język angielski

Piątkowska Iwona – Edukacja dla bezpieczeństwa, Wiedza o społeczeństwie

Pleśniar Magdalena – wychowawca klasy I, opiekun świetlicy

Przepiórka Janusz – informatyka

Silarska Elżbieta – wychowawca klasy III i VI, biologia, opiekun świetlicy

Sowa Jan - historia i społeczeństwo, muzyka

Stefaniszyn Marcin – wychowawca klasy VII, wychowanie fizyczne 

Wiland Beata – przyroda

Załugowicz-Mosoń Magdalena – logopeda, historia