default_mobilelogo

Przepiórka Alicja – dyrektor, religia, wychowanie do życia w rodzinie

Buro Danuta – nauczyciel wspomagający, opiekun biblioteki, dowozy

Bąk Jagoda - wychowawca w oddziale przedszkolnym

Chmiel Katarzyna – wychowawca klasy II, plastyka, geografia

Grzesiak Beata – wychowawca w oddziale przedszkolnym

Kamińska Karolina – chemia, nauczyciel wspomagający

Kaszub Wojciech – język niemiecki

Kruczkowska Alicja – fizyka, technika

Literowicz Karolina – wychowawca klasy V, matematyka, pedagog szkolny

Martyniak Kornelia – doradztwo zawodowe

Marzec Marzena – nauczyciel w oddziale przedszkolnym

Nyga Izabela – wychowawca klasy VI, język polski

Pawluk Anna -  wychowawca klasy VII, język angielski

Piątkowska Iwona – edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o społeczeństwie

Pleśniar Magdalena -  wychowawca klasy II, opiekun świetlicy

Przepiórka Janusz – informatyka

Silarska Elżbieta -  wychowawca klasy I, biologia, opiekun świetlicy

Sowa Jan – historia i społeczeństwo, muzyka

Stefaniszyn Marcin -  wychowawca klasy VIII, wychowanie fizyczne

Załugowicz- Mosoń Magdalena – logopeda, historia

Ks. Tomasz Luboiński – religia