default_mobilelogo

Przepiórka Alicja – dyrektor, religia, wychowanie do życia w rodzinie

Bar Jan - przyroda

Bąk Jagoda - wychowawca w oddziale przedszkolnym

Chmiel Katarzyna – wychowawca klasy II, plastyka, geografia

Dyrcz Agnieszka - nauczyciel współorganizujący kształcenie

Dzugan Małgorzata - wychowawca w oddziale przedszkolnym

Grzesiak Beata – wychowawca w oddziale przedszkolnym

Kamińska Karolina – chemia, nauczyciel współorganizujący kształcenie

Kruczkowska Alicja – fizyka, technika

Literowicz Karolina – wychowawca klasy VII, matematyka, pedagog szkolny

Martyniak Kornelia – doradztwo zawodowe

Nyga Izabela – wychowawca klasy VIII, język polski

Pawluk Anna -  wychowawca klasy IV, język angielski, opiekun świetlicy, robotyka

Piątkowska Iwona – edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o społeczeństwie

Puszczewicz Magdalena -  nauczyciel współorganizujący kształcenie, wychowanie fizyczne

Silarska Elżbieta -  wychowawca klasy III, biologia, opiekun świetlicy

Sowa Jan – historia i społeczeństwo, muzyka

Sowa Marta - nauczyciel gry na pianinie

Speina Marlena - język niemiecki

Stefaniszyn Marcin -  wychowawca klasy V, wychowanie fizyczne

Włodarczyk Janusz – informatyka

Zagdańska Jowita - wychowawca klasy I, opiekun świetlicy

Załugowicz-Mosoń Magdalena - logopeda, rewalidacja

Ks. Tomasz Luboiński – religia