default_mobilelogo

LOGOTYPY ZDALNA SZKOLA

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Działanie 1.1

Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach

pn. Zdalna Szkoła+ wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Dofinansowanie projektu z UE: 53 394,35 zł

Gmina Lubsza po złożeniu Wniosku otrzymała grant w wysokości 53 394,35 zł jako dotację
z Ministerstwa Cyfryzacji.

ZARZĄDZENIE NR 68 /2020

DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM.ŚW.JANA PAWŁA II W MICHAŁOWICACH

z dnia 25 maja 2020r.

Na podstawie: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz z dnia 9 kwietnia zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z późniejszymi zmianami

oraz zgodnie z wytycznymi MEN dla dyrektorów i nauczycieli w związku z umożliwieniem opieki uczniom I-III i organizacją konsultacji na terenie szkoły

oraz w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i złożone deklaracje rodziców i uczniów

Zarządzam, co następuje:

LOGOTYPY ZDALNA SZKOLA

Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Działanie 1.1

Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach

pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Dofinansowanie projektu z UE: 56.700,00zł

Od 1 kwietnia 2020r. wszystkie gminy oraz powiaty wskazane w dokumentacji konkursowej mogły wnioskować o sfinansowanie zakupu laptopów, tabletów oraz dostępu do internetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji.

Gmina Lubsza po złożeniu Wniosku otrzymała grant w wysokości 56.700,00 zł jako dotację z Ministerstwa Cyfryzacji.

Za otrzymane środki zostało zakupionych 21 notebooków z oprogramowaniem na potrzeby zdalnego nauczania.

Zakupiony w ramach projektu sprzęt został przekazany do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mąkoszycach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czepielowicach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubszy oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Michałowicach.

Planowanym efektem projektu jest zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie zdalnego nauczania.

Celem projektu jest stworzenie warunków technicznych dla uczniów i nauczycieli do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.