ZARZĄDZENIE NR 68 /2020

DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM.ŚW.JANA PAWŁA II W MICHAŁOWICACH

z dnia 25 maja 2020r.

Na podstawie: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz z dnia 9 kwietnia zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z późniejszymi zmianami

oraz zgodnie z wytycznymi MEN dla dyrektorów i nauczycieli w związku z umożliwieniem opieki uczniom I-III i organizacją konsultacji na terenie szkoły

oraz w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i złożone deklaracje rodziców i uczniów

Zarządzam, co następuje:

 

 1. Od dnia 25 maja 2020r. oddział przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im.św. Jana Pawła II w Michałowicach czynny będzie od 6.30 do 16.00 dla dzieci zgłoszonych przez rodziców.
 2. Od dnia 25 maja 2020r.  w naszej szkole organizowane będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla klas I-III w godz. 6.30-13.30.
 3. W formie online nadal  będzie prowadzona edukacja polonistyczna , matematyczna, j.angielski. Zadania domowe uczniowie będą odrabiali w szkole.
 4. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze odbywać się będą w sali świetlicy szkolnej.
 5. Zajęcia opiekuńczo -wychowawcze realizować będą nauczyciele wyznaczeni.
 6. Wykaz nauczycieli i harmonogram ich pracy stanowią załączniki.
 7. Od 25 maja odbywać sie będą również konsultacje dla uczniów klasy VIII z przedmiotów egzaminacyjnych według harmonogramu .
 8. Pracownicy niepedagogiczni pracują w ustalonych wcześniej godzinach.
 9. Ze szkołą można kontaktować się za pomocą e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie z sekretariatem szkoły 77 411 90 05 codziennie w godzinach od 8.00-14.00, telefonicznie z dyrektorem szkoły 512 328 889.
 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor

Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK w Michałowicach

Alicja Przepiórka

Zał.nr.1

Harmonogram dyżurów

25.05- 6:30-10:00- Iza Adamczak  10:00- 13:30- Katarzyna Chmiel
26.05-6:30- 10:00- Iza Adamczak  10:00- 13:30- Magdalena Pleśniar

27.05- 6:30- 10:00- Iza Adamczak  10:00- 13:30- Magdalena Pleśniar
28.05- 6:30- 10:00- Iza Adamczak  10:00- 13:30- Elżbieta Silarska
29.05- 6:30- 10:00- Iza Adamczak  10:00- 13:30- Marcin Stefaniszyn

01.06- 6:30-10:00- Iza Adamczak  10:00- 13:30- Katarzyna Chmiel
02.06- 6:30-10:00- Elżbieta Silarska  10:00- 13:30- Magdalena Pleśniar
03.06- 6:30-10:00- Marcin Stefaniszyn  10:00- 13:30- Katarzyna Chmiel
04.06- 6:30-10:00- Magdalena Pleśniar  10:00- 13:30- Elżbieta Silarska
05.06- 6:30-10:00- Magdalena Pleśniar  10:00- 13:30- Marcin Stefaniszyn

08.06- 6:30-10:00- Marcin Stefaniszyn  10:00- 13:30- Katarzyna Chmiel
09.06- 6:30-10:00- Elżbieta Silarska  10:00- 13:30- Magdalena Pleśniar
10.06- 6:30-10:00- Elżbieta Silarska  10:00- 13:30- Katarzyna Chmiel
11.06- BOŻE CIAŁO- DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ
12.06- DZIEŃ WOLNY Z DYSPOZYCJI DYREKTORA

15.06- 6:30-10:00- Iza Adamczak  10:00- 13:30- Marcin Stefaniszyn
16.06- 6:30-10:00 Iza Adamczak  10:00- 13:30- Magdalena Pleśniar
17.06- 6:30-10:00 Magdalena Pleśniar  10:00- 13:30- Elżbieta Silarska
18.06- 6:30-10:00 Iza Adamczak  10:00- 13:30- Katarzyna Chmiel
19.06- 6:30-10:00- 10:00- 13:30-Iza Adamczak  10:00- 13:30- Marcin Stefaniszyn

Zał.nr.2

Uczniu,

 • Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się z ich harmonogramem.
 • Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
 • Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógłich pożyczać od innych uczniów.
 • W drodze do i zeszkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
 • Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
 • Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.
 • Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 • Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
 • Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
 • Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami wypożyczania książek – szkoła na pewno je zmieniła.

Harmonogram konsultacji indywidualnych i grupowych dla uczniów klasy VIII Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Michałowicach obowiązujący od 25 maja 2020r.

Poniedziałek  13.00 – 13.30 język angielski (konsultacje grupowe)

Poniedziałek 13.40 – 14.10 język polski (konsultacje grupowe)

Wtorek 13.00 – 13.30 język angielski (konsultacje indywidualne)

13.40 – 14.10 język polski (konsultacje indywidualne)

Środa 12.00 – 12.30 matematyka (konsultacje grupowe)

       12.40 – 13.10 matematyka (konsultacje indywidualne)